2020-2021 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքայինպլան-Ա. Նիկողոսյան