2019թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություններ-ամսական աճողական