Տնօրենի թափուր պաշտոնի հայտարարություն

Ձև-հայտարարություն