Նիստի արձանագրություն-բյուջեի նախագծի քննարկում և հավանության արժանացում