Նախահաշիվ և ծախսերի հաշվետվություն

Հաստիքացուցակ 2017

Եկամուտների և շախսերի նախահաշիվ 216

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ

2016թ. կատարված ծախսերի հաշվետվություն և 2017թ. նախահաշվի նախագիծ