Կիսամյակային հաշվետվություն 01.01.20-01.07.20-դրամական հոսքեր

Dramakan hosqer